Penboyr School
Ysgol Penboyr

 

 

 

 

Iechyd a Lles Meddyliol

ac Emosiynol   

 

Cymrodd y disgyblion ran mewn sesiwn ymwybyddiaeth ofalgar.  Fe wnaethant brofi nifer o weithgareddau a alluogodd iddynt ganolbwyntio, ymlacio, bod yn hapus ac yn barod i ddysgu.

 Yellow Minds