Penboyr School
Ysgol Penboyr

 Her - Rhedeg Milltir

 

Cymerodd y staff a'r disgyblion ran mewn râs Siôn Corn o amgylch iard yr ysgol. Derbyniodd pawb a gwblhaodd yr her fedal.

 

         

                   

 

Gwefannau Defnyddiol:-

Asiantaeth Safonau Bwyd

https://www.food.gov.uk/cy

https://www.food.gov.uk/cy/food-safety

https://www.food.gov.uk/food-safety

 

Newid am Oes

https://www.nhs.uk/change4life

 

Bwyd yn Ffaith Bywyd

http://www.foodafactoflife.org.uk/

http://www.foodafactoflife.org.uk/site.aspx?siteId=17

 

Cliciwch ar y ddolen isod i chwarae'r gêm ar-lein am wneud pecyn bwyd iach. Efallai y gallech chi ddefnyddio rhai o'r syniadau ar gyfer  pecyn bwyd eich hun!

 

http://www.greatgrubclub.com/my-packed-lunch#.ViAKs_yFO00