Penboyr School
Ysgol Penboyr

Gwybodaeth Presenoldeb

Gofynnir i bob rhiant sicrhau fod y plant yn yr ysgol yn brydlon.  Os na fydd eich plenty yn yr ysgol gofynnir i chi fel rhieni i gysylltu â’r ysgol i roddi gwybod am natur yr absenoldeb.  Os na wneir hynny, ystyrir yr absenoldeb fel absenoldeb heb ganiatâd.

Gobeithir i bob plenty gyrraedd ein targed o 95% ar gyfer presenoldeb.  Os cwymp presenoldeb plentyn o dan 85%, yn fydd y Swyddog Lles Addysg yn cysylltu â rhieni.  Yn dilyn canllawiau newydd gan yr Awdurdod Addysg ni fyddwn yn medru awdurdodi absenoldeb oherwydd gwyliau yn ystod y tymor-bydd y sesiynnau a gollwyd yn cael eu cofnodi fel ‘absenoldeb diawdurdod’