Penboyr School
Ysgol Penboyr

Cysylltiadau â India

Indian Flag  Cysylltiadau â India  Welsh Flag 

Mae clwstwr o bedwar ysgolion yn Sir Gâr wedi eu cysylltu â ysgol Cuttack yn India trwy brosiect 'Connecting Classrooms' gyda Cyngor Prydeinig

 Cuttack Map

Mae Cuttack yn un o'r dinasoedd hynaf yn Orissa. 

Mae wedi ei leoli ar ochr ddwyreiniol talaith Indiaidd Orissa tua 30k o Bhubaneswar. Lleolir Cuttack ar y delta a ffurfir gan afonydd Mahanadi a Kathjun, ac mae ei leoliad strategol yn lwyfan wasanaethu fel prif sylfaen gweithgareddau masnachol.

Mae Cuttack yn adnabyddus am y nifer helaeth o grefftau o waith llaw e.e. amrywiaeth eang o ddefnyddiau Ikat ac ‘applique’. Yn ogystal â hyn, mae Cuttack yn enwog ar draws India am gynhyrchu darnau ‘filigree’, sef gemwaith arian rhagorol. Hefyd mae yna nifer o lefydd arbennig i ddenu ymwelwyr, er enghraifft y Caer Barabati, Teml Chandi a Kadam Rassol Dargah.  

Ein cyfeillion o India yn ymweld â’r Ysgol 

Fel rhan o’r ‘Partneriaeth Ryngwladol Ysgolion’ daeth grŵp o athrawon India i ymweld â Ysgol Penboyr. Cafodd yr ymwelwyr gyfle gwych i flasu diwylliant traddodiadol Cymru, gan gynnwys dawnsio gwerin a chanu traddodiadol Cymraeg.

 Pic 1

Pic 2

Chwifiodd holl blant yr ysgol faneri wrth groesawi’r 
partneriaid o Cuttack i’r ysgol am y tro cyntaf 

Gwasanaeth gyda ein partneriaid 

Cymerodd y plant rhan mewn gwasanaeth arbennig ar gyfer 
yr ymwelwyr. 

Pic 3

Noson Gawl Masnach Deg 

Trefnwyd noson gawl masnach deg gyda adloniant gyda Dawnswyr Talog

Pic 4