Penboyr School
Ysgol Penboyr

Busnesau Lleol

Mae gan Ysgol Penboyr bartneriaeth weithio ardderchog gyda nifer o fusnesau lleol.  Mae rhain yn cwmpasu  amrywiaeth o gyfleoedd dysgu trawscwricwlaidd sy’n cynnig profiadau amrhisiadwy ar gyfer llwyddiant.

Mae cael mynediad i arbenigedd eang yn ysbrydoli’r disgyblion ac yn herio eu sgiliau, a’u sgiliau digidol sy’n cyfoethogi eu profiadau addysgol.

Rydym yn ymhyfrydu bod gennym bartneriaeth agos gyda busnesau lleol megis Stiwdio Box, Angelsoft, Meinir Mathias, ein hartist preswyl, Amgueddfa Wlân Cymru, ayb.

Er mwyn darganfod mwy am y busnesau lleol, cliciwch ar y dolenni isod i ymweld â’u gwefannau:-

 

Unknown
Stiwdiobox   http://www.stiwdiobox.co.uk

Stiwdio Box – Prynom ein gorsaf radio gan Marc Griffiths, Cymru FM.  Rydym yn lanlwytho ein rhaglenni i Stiwdio Box i’w darlledu ar Gymru FM.  Mae Marc wastad ar gael i’n helpu. 


 

Screen Shot 2015 09 03 At 221702
Angelsoft     http://www.angelsoft.co.uk

Gwasanaeth ymgynghorol sy’n cynnig atebion a gwasanaethau T.G. i ysgolion.  Mae Angelsoft yn darparu adnoddau sy’n ateb gofynion y llinyn darganfod a dadansoddi yn y cwricwlwm T.G.  Mae’r tîm ar gael i roi help a chynnig gymorth. 


 

Screen Shot 2015 09 03 At 221932
Meinir Mathias  http://meinirmathias.co.uk

Meinir yw ein hartist preswyl.  Daw yn aml i’r ysgol i weithio ar brosiectau newydd gyda’r disgyblion.


 

Screen Shot 2015 09 03 At 222132
http://www.museumwales.ac.uk/wool/

Rydym yn ffodus iawn ein bod yn agos i Amgueddfa Wlân Cymru a chawn ein gwahodd yn rheolaidd i gymryd mewn gweithgareddau a mentrau yn yr amgueddfa.