Penboyr School
Ysgol Penboyr

Trosglwyddo i Ysgol Uwchradd

Fel arfer bydd plant yn trosglwyddo i naill ai Ysgol Bro Teifi neu Ysgol Gyfun Emlyn ac mae cyswllt agos rhwng ein hysgol ni a’r ddwy ysgol uwchradd yma

Bydd rhieni plant Blwyddyn 6 yn derbyn gwybodaeth oddi wrth adran addysg Sir Gaerfyrddin ym mis Rhagfyr cyn trosglwyddo a bydd hawl gan rieni fynegi cais ar gyfer yr ysgol uwchradd o’u dewis trwy lenwi’r ffurflen briodol.

 

 Ysgol Bro Teifi (1)      

Ysgol Bro Teifi

Llandysul

Ceredigion

SA44 4JL

 

Rhif Ffôn:  01559 362503

Ebost:  swyddfa@broteifi.ceredigion.sch.uk

 

 

 

Emlyn Logo         

 

 

Ysgol Gyfun Emlyn

Castell Newydd Emlyn

Sir Gaerfyrddin

SA38 9LN

 

Rhif Ffôn: 01239 710447

E-bost: admin@emlyn.carms.sch.uk