Penboyr School
Ysgol Penboyr

Llythyron yr Ysgol

 
 

Anfonir pob gohebiaeth at rieni/gwarcheidwaid trwy 'ourschoolsapp' neu ar dudalen facebook yr ysgol  Gallwch ofyn am gopi papur, os y dymunwch.  Gofynnwch i'r Pennaeth neu'r Cynorthwy-ydd Gweinyddol.

 

Cyfeiriad E-bost:        admin@penboyr.ysgolccc.cymru

Rhif Ffôn:                         01559 370574