Penboyr School
Ysgol Penboyr

Ysgol Iach

 Healthy SchoolYSGOL IACH Healthy School

 

Rydym yn ymfalchio ein bod yn ymwybodol o gadw yn iach ymhob agwedd o fywyd ysgol ac yn cymryd rhan yn arweiniad ysgolion Iach ac Eco.  

Yn ystod y tair mlynedd ddiwethaf rydym wedi ennill dwy ddeilen o’r Cynllun Ysgolion Iach

Healthy Leaf 1  Cawsom yr un cyntaf ym mis Tachwedd, 2007 am ein gwaith yn yr amgylchedd ac ymarfer corff. 
   
 Healthy Leaf 2 Cawsom yr ail ddeilen ym mis Tachwedd 2009 am Ddiogelwch a Maeth. 

 

Rydym ar hyn o bryd yn gweithio i greu portffolio ar y ddwy agwedd nesaf sef Ethos, Lles a Iechyd Emosiynol a Sylweddau i’w gyflwyno ym mis Tachwedd, 2010.