Penboyr School
Ysgol Penboyr

PROSBECTWS

 

“Mae i’r ysgol hon lawer o nodweddion da a da iawn. Ei chryfder yw’r ethos ysbrydol sy’n deillio o brofiadau cwricwlaidd ac sy’n ysgogi’r disgyblion i fagu ymwybyddiaeth o gyfoeth eu hardal leol a’r byd tu hwnt.”

(dyfyniad o adroddiad yr arolygwyr yn Nhymor y Gwanwyn 2003)

 

TO HAVE A COPY OF OUR PROSPECTUS PLEASE CONTACT THE SCHOOL