Penboyr School
Ysgol Penboyr

ORIAU YSGOL

Byddem yn ddiolchgar pe bai eich plentyn yn cyrraedd tua deng munud cyn yr amser dechrau pan fydd athrawes ar ddyletswydd.

9 O Clock  

Trefn Y Bore

9yb - 12

12 O Clock 

 

8.00yb - 8.40yb

Clwb Brecwast

9yb

Cloch

9.00yb - 9.25yb

Cofrestru a Gwasanaeth

9.25yb— 10.30yb

Gwers 1

10.30yb - 10.45yb               

Egwyl Bore

10.45yb — 12.00yb

Gwers 2

11.45yb - 1.00yp

Egwyl Cinio i Dosbarth Class 1 & 2

12 hanner dydd - 1.00yp

Egwyl Cinio i Dosbarth Class 3 & 4

 

12 O Clock 

Trefn Y Prynhawn

1yh - 3.30yh 

330 O Clock 

 

1.00yh— 2.15yh                        

Gwers 3

2.15yh—2.25yh

Egwyl Prynhawn                   

2.25yb—3.30yb 

Gwers 4 

3.30yp - 5.00yp

Clwb Hwyl

Dydd Llun, Dydd Mawrth,

Dydd Mercher 

 

Ar Ddiwedd y Dydd

Ar ddiwedd y dydd bydd y staff yn  gofalu am y plant nes eu bod yn gadael yr ysgol. Mae hi’n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i’r ysgol os oes unrhyw newid i’r trefniadau arferol i’ch plentyn fynd adref.

Mae’r plant yn Nosbarth Un yn gorffen eu gwaith am 3.20pm a gweddill yr ysgol am 3.30pm. Wedyn mae’r plant i gyd yn cael eu harwain allan o’r ysgol am 3.30pm. Felly dylai’r plant fod allan cyn gynted â phosibl ar ôl 3.30pm.