Penboyr School
Ysgol Penboyr

Gwasanaeth Peripatetig Cerddorol

Cynigir gwersi offerynnol i ddisgyblion CA2. Mae'r athrawon Gwasanaeth y Sir yn dod i'r ysgol yn wythnosol.

Rydym yn cynnig gwersi ffidil, pres a chanu.

 Violin Trumpet Music Sheet