Penboyr School
Ysgol Penboyr

Cyngor Ysgol

Penboyr Logo

Cyngor

Ysgol Penboyr  

Penboyr Logo

Yn Ysgol Penboyr rydyn ni’n credu’n gryf mewn rhoi llais i’r disgyblion er mwyn iddyn nhw gyfranogi mewn gwneud penderfyniadau a fydd yn effeithio arnyn nhw. 

Mae’r Cyngor Ysgol yn caniatáu i’r disgyblion drafod a chael dylanwad ar faterion yn ymwneud â’r ysgol, eu haddysg ac unrhyw fater sydd o bryder neu ddiddordeb iddyn nhw.

Erthygl 12

“yr hawl i fynegi eu barn ac i’r farn honno gael ei hystyried ar unrhyw fater neu amgylchiadau sy’n effeithio ar y plentyn.”