Penboyr School
Ysgol Penboyr

Cinio Ysgol

Dinner Clock 

 

Amser Cinio 

 Dinner Clock

 

Byddem yn ddiolchgar ichi am dalu am yr wythnos gyfan ar fore dydd Llun trwy anfon arian mewn amlen wedi ei labelu’n glir gyda enw eich plentyn. 

Os ydych yn derbyn budd-dal incwm ac yn dymuno i’ch plentyn gael cinio am ddim gofynnwch i’r Pennaeth am ffurflen i’w llenwi ar gyfer hyn.

Os ydych yn dymuno gallwch baratoi brechdanau ar gyfer eich plentyn i’w bwyta wrth y bwrdd yn y neuadd amser cinio.

Chef