Penboyr School
Ysgol Penboyr

GWYBODAETH

 

Penboyr Logo    

 Datganiad Cenhadaeth yr ysgol:-

 Yn un teulu dysgwn gyda’n gilydd

 

    Penboyr Logo

Nodau ac Amcanion yr Ysgol

Yn Ysgol Penboyr rydym yn ceisio darparu amgylchedd ddysgu lle mae pob plentyn yn cael ei annog i ddatblygu ei bersonoliaeth yn ôl egwyddorion Cristnogol.

Wrth baratoi disgyblion ar gyfer eu dyfodol ein nod yw:

  • darparu addysg ystyrlon mewn awyrgylch ddiddorol yn unol â    gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol,
  • rhoi’r cyfle i bob plentyn ddatblygu’n llawn eu sgiliau deallusol, corfforol, personol, emosiynol a chymdeithasol,
  • ennyn pob plentyn i barchu ei gyd-ddisgyblion, eiddo a’r amgylchfyd,
  • datblygu synnwyr o werthoedd moesol ac ymwybyddiaeth o ochr ysbrydol bywyd mewn amgylchedd Gristnogol,
  • galluogi pob plentyn i dyfu i gyfranogi’n llawn mewn cymdeithas lle defnyddir Cymraeg a Saesneg fel cyfrwng mynegiant.