Penboyr School
Ysgol Penboyr

St Barnabas Church

 2     Sant Barnabas 

 

Mae Ysgol Penboyr ym mhlwyf Penboyr.
 
Mae pump eglwys o fewn y grwp:
 Sant Llawddog, Penboyr a Sant Barnabas, Felindre ym mhlwyf Penboyr a Sant Celer, Llangeler, Capel Mair, Bancyffordd a Sant Iago, Rhos ym mhlwyf Llangeler.

Offeiriad yng ngofal yw'r Parchedig Gillibrand ym mhlwyfi Llangeler a Phenboyr, ac ef hefyd yw Cadeirydd y Llywodraethwyr

Fe fedrwch gysylltu â’r Parch. Gillibrand 
trwy’r Ysgol, neu

Mob:- 01559 371170, 
 e-bost:- gillibrands@aol.com

John Gillibrand

Yn enedigol o Fanceinion, fe symudodd i Gymru ym 1988. Yn 1990, ef oedd Dysgwr y Flwyddyn. 

Mae e’n dweud: “Cymuned dysgu yw Ysgol Penboyr: ynddi yr ydym yn dysgu gyda’n gilydd. Mae’n fraint mawr i ymweld â’r Ysgol yn
wythnosol, ac i weithio gyda llywodraethwyr eraill yn ein cyfarfodydd pob tymor.

 

Hanes Sant Barnabas a Sant Llawddog

Sant Barnabas 1  

Eglwys Sant Barnabas

Adeiladwyd Sant Barnabas ym 1863 ar dir a roddwyd gan Iarll Cawdor yn ddi-dâl.


Y pensaer oedd Mr David Brandon o Lundain.  Mr James Rogers o Ddinbych y Pysgod oedd yr adeiladwr.  Costiodd yr Eglwys £2000 i'w hadeiladu.

Mae'r eglwys wedi ei chysegru i Sant Barnabas gan fod pen-blwydd Iarll Cawdor ar yr un diwrnod â Sant Barnabas. 


Yn ddiweddar mae'r eglwys wedi cael llawr newydd, a gwres canolog a goleuadau, yn ogystal ag ail-osod mewnol. 
Er mwyn dod o hyd i fwy o wybodaeth am Eglwys Sant Barnabas, gweler prosiect 'Llannau'r Filltir Sgwâr' mae plant Ysgol Penboyr wedi ei gynhyrchu.
 

 

Sant Llawddog

 

Eglwys Sant Llawddog


Adeildadwyd Eglwys Sant Llawddog ar safle hynafol, sydd, yn debyg iawn, yn dyddio yn ôl i’r chweched ganrif.
     

 

Fe'i hail-adeiladwydyn helaeth yn ystod y rhyfeloedd Napoleonaidd, trwy haelioni yr Rheithor ar y pryd, Archddiacon Thomas Beynon, aelod o’r grwp ogwmpas Iolo Morgannog, a fu'n yn gyfrifol am ddatblygu y traddodiad eisteddfodol modern. Mae’r eglwys yn cychwyn yn fuan ar rhaglen o waith cynnal a chadw.

 

CHURCH SERVICES

St Barnabas Church 

The services to which all are welcome are as of the beginning of December 2009: 

1st. Sunday
11-00 - Holy Communion 

2nd. Sunday
alternating every other month 10-00 Family Service 4-00 Evening Service 

3rd. Sunday
11-00 Cymun Bendigaid  

4th Sunday
11-00 Bilingual Communion 

St. Barnabas would like to start a Sunday School: if you are interested or would like your child to take part (for example reading, or taking the collection) in any of our Sunday worship please contact the priest in charge.