Penboyr School
Ysgol Penboyr

Ein Hysgol Nii

Front Of School Screen Shot 2014 09 26 At 93518 AM Llun Yr Ysgol Resized

 

Ysgol Wirfoddol yr Eglwys yng Nghymru ym mhentref gwledig ‘Felindre’ yw’r ysgol ym mhlwyf Penboyr o dan reolaeth Awdurdod Sir Gâr. Mae’r disgyblion yn dod yn bennaf o ddalgylch eang yn cwmpasu sawl pentref lleol - Cwmpengraig, Waungilwen, Cwmhiraeth, Penboyr, Drefelin a rhan o Bentrecagal a’r ardal wledig o amgylch. Daw ychydig o’r plant o du allan i’r dalgylch, a hynny am resymau amrywiol.

Mae 83 o ddisgyblion ar gofrestr yr ysgol. Agorwyd yr ysgol yn 1866. Yn ôl ‘Trust Deed’ yr ysgol sy’n dyddio’n ôl i 1869, bwriad sefydlu’r ysgol yn y lle cyntaf oedd i: ‘promoting the Education of the Poor in the principles of the Established Church..’ ac ymfalchïwn fod yr ysgol yn parhau i wneud hynny a bod ein rhifau yn ogystal â safon addysg Eglwysig wedi cynyddu a thyfu ers y dyddiau cynnar hynny. Adeiladwyd estyniad newydd i'r ysgol a agorwyd yn 1991.

Mae pedwar dosbarth yn yr ysgol: dosbarth Dolgoch, Dolwerdd a Cilwendeg.

Cynigir addysg o safon uchel trwy gyfrwng y Gymraeg a chyflwynir Saesneg ym mlwyddyn 3. Mae hyn yn sicrhau fod y disgyblion yn hyderus ac yn hollol ddwy-ieithog ac yn hollol barod ar gyfer trosglwyddo i'r ysgolion Uwchradd.