Penboyr School
Ysgol Penboyr

Technoleg Sgrin Werdd

Screen Shot 2014 10 03 At 92410 PM Technoleg
Sgrin Werdd 
Screen Shot 2014 10 03 At 92046 PM

 

Mae Ysgol Penboyr School yn defnyddio technoleg ‘sgrin werdd’!

Techneg yw hon lle mae’r disgyblion yn perfformio o flaen sgrin werdd. Mae’r cefndir gwyrdd yn cael ei symud trwy ddefnyddio technoleg allweddol croma ac mae’n trosglwyddo’r disgybl yn syth i unrhyw le yn y byd! Gellir ei ddefnyddio i arddangos unrhyw ddelwedd fel cefndir fydd yn gwella cyflwyniadau. Defnyddir hyn yn gyffredin ar y teledu pan fydd gohebwyr yn darllen y tywydd ac mae delweddau’n cael eu hadlewyrchu y tu cefn iddynt. Mewn gwirionedd maen nhw’n sefyll o flaen sgrin werdd!  

Mae technoleg sgrin werdd yn dod â’r cwricwlwm yn fyw o gysur yr ystafell ddosbarth! Mae’n ysgogi a chymell y disgyblion trwy chwarae rôl! Mae angen sgiliau meddwl dyfeisgar i ddatblygu’r deunydd sydd ei angen i ehangu sgiliau a llafaredd disgyblion.

Mae’r disgyblion yn dod yn gynhyrchwyr a dynion camera wrth gyfarwyddo eu ffilm ac o ganlyniad mae hyn yn hyrwyddo gwaith tîm a gwneud penderfyniadau tra’n archwilio technoleg ac ehangu dysgu ar yr un pryd.