Penboyr School
Ysgol Penboyr

Sumdog

Screen Shot 2014 09 28 At 94520 PM

www.sumdog.com

Mae disgyblion Penboyr yn mwynhau defnyddio Sumdog, adnodd mathemateg rhyngweithiol ar-lein sydd wedi ei ddylunio i helpu mathemateg pen a gwella rhifedd.  

Screen Shot 2014 09 28 At 95056 PM  

Mae gemau addysgol Sumdog yn ysgogi’r disgyblion i ymarfer mathemateg. Maen nhw wedi eu dylunio i wella rhifedd dysgwyr ar lawer o wahanol lefelau. Maen nhw’n  ymwneud â dros 100 o destunau rhifedd ac mae deg gwahanol lefel ym mhob rhan.

 

 

Mae Sumdog yn gosod mathemateg mewn fformat rhyngweithiol arbennig gan fod y gemau yn ddifyr a chystadleuol. Gall defnyddwyr ddewis o amrywiaeth o wahanol gemau, sy’n eu helpu i wneud cynnydd wrth adio, tynnu allan, lluosi, rhannu a gwneud ffracsiynau.

 

Screen Shot 2014 09 28 At 95824 PM 

 

Screen Shot 2014 09 28 At 95849 PM   

Mae’r rhan fwyaf o gemau Sumdog yn amlchwaraewr, sy’n golygu eich bod yn gallu dewis chwarae yn erbyn defnyddwyr Sumdog eraill trwy’r byd i gyd. Mae defnyddwyr yn rasio yn erbyn tri chwaraewr arall sy’n defnyddio’r safle gan ychwanegu elfen gystadleuol ( yn arbennig pan fyddan nhw’n cystadlu yn erbyn eu ffrindiau dosbarth eu hunain).  

 

 

Mae Sumdog yn addasu i lefel sgiliau’r disgybl sy’n chwarae’r gêm. Os bydd y disgybl yn para i gael y cwestiwn yn iawn, byddan nhw’n mynd yn anoddach yn awtomatig, Os byddan nhw’n cael trafferth gyda’r testun, bydd Sumdog yn eu helpu nhw i ymarfer trwy ofyn mwy o gwestiynau.  

 

Screen Shot 2014 09 28 At 95902 PM