Penboyr School
Ysgol Penboyr

Makey Makey

Mae’r enw "MaKey MaKey" yn cyfeirio at y gallu i “wneud” rhywbeth yn “allwedd”. 

Mae MaKey MaKey yn offeryn sydd wedi ei ddyfeisio i ganiatáu  pob math o bosibiliadau. Bwrdd cylched ydyw sy’n troi gwrthrychau cyffredin sydd â’r gallu i ddargludo’r mymryn lleiaf o drydan yn allweddell cyfrifiadur.  

Mae’r bwrdd cylched yn mabwysiadu swyddogaeth allweddellau penodol a thrwy ddefnyddio clipiau aligator gall droi gwrthrychau yn badiau cyffwrdd gan anfon pwysiadau allweddell, cliciau llygoden a sumudiadau llygoden i greu cylchedau sy’n rhyngweithio gyda’ch cyfrifiadur. Gellir cysylltu cysylltwyr y bwrdd cylched ag unrhyw ddeunydd dargludol fel PlayDoh, llysiau, ffrwythau, ffoil alwminiwm, paent bysedd, planhigion, darnau arian, hylifau, ac hyd yn oed penseli graffit sydd wedi eu lluniadu ar bapur!

Mae Makey Makey yn broses arbrofi a dysgu ymarferol syml ble gall disgyblion adael i’w dychymyg ddilyn ei drywydd trwy ryngweithio gyda thechnoleg a datblygu eu sgiliau meddwl gyda chysyniadau sylfaenol o gylchedau a thrydan. 

Screen Shot 2015 08 30 At 200407