Penboyr School
Ysgol Penboyr

Llyfrgellydd Iau

Juniorlibrarian

 

Screen Shot 2014 10 31 At 110257 PM   

Mae Junior Librarian yn system llyfrgell soffistigedig sydd ar gael i holl ddisgyblion CA1 a CA2. System llyfrgell ar y we ydyw y gellir cael mynediad iddi unrhyw bryd trwy borwr gwe, sy’n galluogi Ysgol Penboyr i greu ac mae’n cynnig adnodd llyfrgell ar-lein amhrisiadwy i bob disgybl.

Screen Shot 2014 10 31 At 110257 PM

Mae’r llyfrgell yn cefnogi’r Cwricwlwm Cenedlaethol a’r Fframwaith Llythrennedd. Yn ogystal ag apelio at ddisgyblion a chynyddu mwynhad darllen, hefyd gall dracio cynnydd darllen ar draws yr ysgol er mwyn codi safonau mewn llythrennedd.

Screen Shot 2014 10 31 At 110257 PM

 

Mae hafan Junior Librarian yn hwylus i blant sy’n ei gwneud yn hawdd i bob oed ei ddefnyddio. Rhoddwyd PIN unigryw eu hunain i bob disgybl i gael mynediad i lyfrgell yr ysgol, yn yr ysgol a gartref. Mae’r disgyblion yn sganio cod bar llyfr ac wedyn eu PIN eu hunain, sy’n dechrau’r benthyciad ar unwaith. Unwaith iddyn nhw ddarllen llyfr, gall disgyblion ysgrifennu adolygiad, gan annog meddwl beirniadol ac ysgifennu creadigol.  

Screen Shot 2014 10 31 At 110257 PM

 

Hefyd gall y disgyblion chwilio am lyfr trwy deipio’r cyfan neu ran o air yn perthyn i adnodd y maen nhw’n edrych amdano. Gall hyn fod yn unrhyw beth gan gynnwys rhan o deitl, awdur, pwnc neu air allweddol neu hyd yn oed rif dosbarthu. Bydd hyn yn dysgu sgiliau ymchwil gwerthfawr i’r disgyblion. Hefyd gall y disgyblion gadw ac adolygu llyfrau o gartref trwy logio i mewn gan ddefnyddio eu cod bar llyfrgell. 

 

Click on the logo to view our library in our 'webby' site

Juniorlibrarian