Penboyr School
Ysgol Penboyr

Lego We Do

 Screen Shot 2014 09 07 At 100712 PM Screen Shot 2014 09 07 At 102630 PM  Screen Shot 2014 09 07 At 102855 PM 

 

Lego We Do

Screen Shot 2014 09 07 At 103744 PM 

Offeryn trawsgwricwlaidd hawdd ei ddefnyddio yw LEGO® Education We Do sy’n galluogi disgyblion i ddysgu, adeiladu modelau robotig gyda pheiriannau, gerau, camiau a synwyryddion ogwyddol sy’n gweithio ac wedyn dod â’u modelau’n fyw trwy ddefnyddio meddalwedd llusgo a gollwng greddfol.  

Screen Shot 2014 09 07 At 104059 PM 
 Screen Shot 2014 09 07 At 103751 PM

Gellir cymhwyso hyn i iaith a llythrennedd, mathemateg a thestunau wedi eu seilio ar beirianneg, dylunio a thechnoleg amrywiol.Yr un pryd bydd digyblion yn datblygu a gwella gwahanol sgiliau cyfathrebu, cydweithredu ac adeiladu tîm. 

 Wedo Resource Set
 2000097 713X380 Mainproduct

Mae’r modelau robotig wedi eu cysylltu â chyfrifiadur trwy hwb USB sy’n caniatáu iddyn nhw  raglennu gweithrediadau, synau ac ymatebion penodol trwy ddefnyddio y meddalwedd We Do. Mae’r cyfarwyddiadau hawdd eu deall ar y sgrin yn gyflwyniad gwych i lunio rhaglenni cyfrifiadurol. 

 Screen Shot 2014 09 28 At 110950 PM

 

Screen Shot 2015 08 31 At 084107