Penboyr School
Ysgol Penboyr

Kindles

 

Screen Shot 2014 09 28 At 111839 PM

Kindles

 

Mae e-lyfrau Kindle yn llwyddiant mawr yn Ysgol Penboyr!

Screen Shot 2014 09 28 At 111839 PM

 

Screen Shot 2014 09 28 At 111839 PM

Rydyn ni i gyd yn gwybod po fwyaf y byddwch yn ei ddarllen, mwyaf tebygol y byddwch yn dod yn fwy rhugl. Felly er mwyn gwella llythrennedd ac ysgogi ac ymrwymo disgyblion i ddarllen, rydyn ni wedi prynu  Kindles i ddisgyblion CA2 i ddarllen yn yr ysgol a gartref.  

 

Llyfrau fel yr Horrid Henry, David Walliams a chyfres Roald Dahl yw rhai o’r llyfrau poblogaidd rydyn ni wedi eu lawrlwytho.  

 
Screen Shot 2014 09 28 At 111839 PM 
Screen Shot 2014 09 28 At 111839 PM

Lawrlwythir llyfrau yn ymwneud â’r cwricwlwm neu sy’n berthnasol i thema yn y dosbarth ac mae’r disgyblion yn benthyca’r Kindles yn eu tro. 

 

Gall Kindles helpu i ddiwallu anghenion unigryw y disgyblion gyda ffontiau y gellir eu newid, gofodi llinellau, a’r geiriadur cyfeiriol lle gall disgyblion edrych am ystyr geiriau i ddatblygu eu geirfa. 

Screen Shot 2014 09 28 At 111839 PM 
Screen Shot 2014 09 28 At 111839 PM

Gobeithiwn y bydd y Kindles yn adeiladu ar sylfaen fydd yn datblygu cariad oes at ddarllen ac yn ymrwymo’r darllenydd mwyaf amharod trwy’r profiad darllen digidol effeithiol hwn.