Penboyr School
Ysgol Penboyr

jit / j2e

Screen Shot 2014 10 03 At 101701 PM     jit and j2e
www.j2e.com  
    J2e2

...' Bu Ysgol Penboyr yn defnyddio jit a j2e am bum mlynedd ac mae’n credu ei fod yn offeryn addysgol ar-lein rhyfeddol, arloesol, difyr a chyffrous, sy’n annog ein plant i fod yn greadigol yn ogystal ag ehangu a gwella eu gwybodaeth sy’n arwain at ddatblygu dysgu effeithiol drwy ddarpariaeth TGCh.

Llwyddom i ddangos hyn yn llwyddiannus yn ystod ein dwy Wobr Becta TGCh a dod yn gyntaf yng nghystadleuaeth ‘creu gwefan’ Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn 2012 '... 

 

Beth yw jit a j2e? 

Mae Jit a j2e yn swît gyflawn o offer creadigedd wedi eu dylunio ar gyfer addysg. Mae’r rhyngwyneb hawdd ei ddefnyddio yn galluogi plant i deimlo’n hyderus wrth iddyn nhw ddysgu ac mae’n eu hannog i fod yn greadigol.  

Mae J2e yn gyhoeddwr pen-desg gyda gallu amlgyfrwng. Mae’n ddelfrydol i greu tudalennau gwe amlgyfrwng yn cynnwys testunau, lluniau, siapiau, animeiddiadau, seiniau, fideos, dolenni ac eitemau wedi’u mewnblannu. 

Gyda j2e, mae cydweithredu a rhannu offer wedi eu cynnwys ynddo. Mae j2e yn ddefnyddiol ar draws llawer o’r cwricwlwm, ar gyfer dogfennau, casglu data, cyfathrebu, rhannu a chydweithredu. Mae j2e yn cynnig amgylchedd creadigol sy’n ddifyr i’w ddefnyddio. 

Mae J2e yn e-ddiogel. Mae’n eich caniatáu i storio ffeiliau ar-lein y gellir cael mynediad iddyn nhw yn yr ysgol a gartref o unrhyw borwr gwe ar naill ai  Apple Mac neu gyfrifiadur  PC. Rhoddir enw defnyddiwr a chyfrinair i bob plentyn yn yr ysgol i gael mynediad i j2e neu jit. 

 

Screen Shot 2014 10 03 At 101701 PM

Dyluniwyd Jit yn benodol ar gyfer dysgwyr iau.   

Screen Shot 2014 10 03 At 101701 PM
  • Mae Write yn offeryn ysgrifennu hawdd ei ddefnyddio, yn ddelfrydol ar gyfer storïau syml.
  • Mae Paint yn offeryn creadigol hawdd ei ddefnyddio,- gall plant beintio’n hawdd gyda gwahanol feintiau a lliwiau.
  • Mae Turtle yn dysgu cysyniadau syml ar gyfer cyfarwyddo a rhaglennu syml.
  • Mae Chart yn rhoi’r cyflwyniad symlaf i siartiau llinell, bloc, cylch a bar.
  • Mae Pictogram yn gyflwyniad hawdd a hwyliog i ddefnyddio data.
  • Mae Animate yn offeryn i lunio animeiddiadau syml ond cyffrous.
  • Mae Mix yn caniatáu i blentyn gymysgu gymaint o offer ag sydd ei angen mewn darn sengl o waith.

Screen Shot 2014 10 04 At 95546 PM

Screen Shot 2014 10 04 At 95553 PM

Screen Shot 2014 10 04 At 95611 PM

Screen Shot 2014 10 04 At 95619 PM