Penboyr School
Ysgol Penboyr

J2webby

J2webby Large

http://penboyr.j2webby.com/ 

Screen Shot 2014 10 11 At 105233 PM

 

 

Screen Shot 2014 10 11 At 104735 PM 

Platfform creadigol yw J2webby sy’n annog disgyblion i greu, rhannu a bod wrth galon y profiad dysgu. 

Mae’n ofod digidol amlbwrpas sy’n caniatáu i adnoddau digidol gael eu creu sy’n cryfhau dysgu’r disgyblion. Gall athrawon a disgyblion ddefnyddio j2webby i greu tudalennau gwe, blogiau, wikis ac e-bortffolios rhyngweithiol a chyffrous yn hawdd ac yn gyflym. Gellir ychwanegu fideos o YouTube, delweddau ac adnoddau eraill trwy lusgo’r ffeiliau, gosod codau neu ludio dolenni.  

Gall y disgyblion gyhoeddi ac arddangos eu gwaith yn ddiogel ar wefan yr ysgol ac mae hyn yn gyfleuster rhagorol i ymrwymo rhieni yng ngwaith eu plant a hybu cyswllt cartref /ysgol.

Gan fod j2webby wedi ei leoli ar y we, gellir gwneud newidiadau o unrhyw le gyda chysylltiad rhyngrwyd a gellir ei ddefnyddio yn syth naill ai ar Apple Mac neu ar  Windows PC. 

 

Screen Shot 2014 10 11 At 104653 PM

 

Screen Shot 2014 10 11 At 104554 PM