Penboyr School
Ysgol Penboyr

J2launch

Launch Logo J2launch  Launch Logo

 

Launch Logo

 

Rheoli cynnwys ar gyfer ysgolion yw pwrpas J2launch. Mae’n caniatáu disgyblion i reoli a dosbarthu unrhyw adnodd digidol gan gynnwys cynwysiadau a chynnwys ac adnoddau’r we sy’n cael ei lunio yn y j2e creative toolsuite.

Launch Logo

 

Mae J2launch yn rhyngwyneb modern a hawdd a gynlluniwyd  fel y prif bwynt mynediad i holl offer Just2easy. Mae offer j2e yn cynnwys  j2e5, j2webby, jit, j2code, j2bloggy, j2spotlight a j2vote. Gall athrawon reoli ffeiliau disgyblion a chael mynediad iddynt er mwyn monitro a gosod gwaith cartref.

Launch Logo

 

 

Mae’n offeryn ar-lein rhagorol sy’n gwella sgiliau TGCh gan wneud iddyn nhw fod yn ymwybodol o ddefnyddio’r ‘cwmwl’  i storio eu ffeiliau’n ddiogel. Yn ychwanegol at ddarparu storfa i ffeiliau a luniwyd yn unrhyw un o j2e toolsuite, gall j2launch ddarparu storfa ar gyfer unrhyw ddogfen, ffotograffau, fideos byr neu ffeiliau cerddoriaeth drwy eu llusgo i’r ardal lanlwytho.  

Launch Logo

 

Gall y disgyblion gael mynediad i’w ffeiliau yn yr ysgol neu gartref. Mae eu henw defnyddiwr a chyfrinair gan bob disgybl.  

Mewngofnodi i J2launch

Screen Shot 2014 10 12 At 74725 PM   

Rhaid i ddisgyblion nodi:

  • enw'r ysgol
  • eu henw cyntaf a chyfenw
  • eu cyfrinair
  • cliciwch ar 'sign in'
     
Screen Shot 2014 10 12 At 121249 AM  

Ar ôl mewngofnodi i J2launch, dangosir y J2e Creative Toolsuite.

Bydd clicio ar y blychau yn mynd â chi i’r cynhwysiad priodol yn y swît.