Penboyr School
Ysgol Penboyr

HWB+

E703db750902473ea2daf1b40173adba 1X1

Mae Hwb+ yn darparu platform dysgu diogel i bob ysgol yng Nghymru. Mae’r platfform dysgu yn gasgliad o offer a gwasanaethau arlein sy’n gallu cynorthwyo dysgu digidol. 

Project wedi ei hariannu gan Lywodraeth Cymru ydyw Hwb+ gyda mynediad i offer ar-lein am ddim o ansawdd uchel; yn fwyaf penodol Microsoft Office 365. Fersiwn ar-lein yw hwn o Microsoft Office Suite gan gynnwys Word, Powerpoint, Excel ac e-bost. Darperir Office 365 am ddim i holl ddisgyblion Cymru, gan osgoi’r angen i brynu’r rhaglenni hyn.

Mae’n ddosbarth rhith-dysgu fydd yn galluogi’r disgyblion i weithio yn yr ysgol a gartref. Rhoddwyd enw defnyddiwr a chyfrinair unigryw i bob disgybl i gael mynediad i’w hardal eu hunain yn Hwb+.

Gall disgyblion lanlwytho dogfennau, ffotograffau a fideos a chydweithio trwy ymuno mewn trafodaethau, arolygon, wikis a blogiau. Mae rhaglenni J2e a Jit hefyd ar gael am ddim trwy Hwb+.

Mae Hwb+  yn ’ardd gaerog’ diogel. Mae’n amgylchedd ar-lein diogel i ddisgyblion ddysgu a rhannu. Fodd bynnag, cyfeiriwn at ein polisi rhyngrwyd lle dywedwn fod angen goruchwyliaeth bob amser pan fydd y disgyblion yn defnyddio’r rhyngrwyd.