Penboyr School
Ysgol Penboyr

Springboard / Hwb Ymlaen

Mae Hwb Ymlaen yn raglen ymyrraeth ar gyfer disgyblion Blynyddoedd 3, 4, 5 a 6 ym Mathemateg. Ffocysir y deunyddiau ar adrannau allweddol o rif. Sesiynau addysgu ychwanegol ydyw gyda grwpiau o blant yn ychwanegol i’r wers fathemateg wythnosol.

Mae gan ddisgyblion sydd wedi eu targedi y potensial i wella eu perfformiad trwy ddilyn rhaglen wedi’i chynllunio yn dda a thrwy dderbyn dysgu wedi ei dargedi. Mae Hwb Ymlaen yn mynd i’r afael â’r sgiliau a’r dealltwriaeth Mathemategol hanfodol sydd angen ar gyfer i’r plant yma gyrraedd y disgwyliadau yn y pwnc ar sail oed