Penboyr School
Ysgol Penboyr

Ein Gorsaf Dywydd

 

Ein Gorsaf Dywydd

 

Mae gorsaf dywydd ei hunan gan Ysgol Penboyr!

Davis6250m 

Mae ein gorsaf dywydd yn dangos ac yn cofnodi gwasgedd barometrig, tymheredd, lleithder, glawiad a gwynt. Mae’n hollol ddi-wifr, cywir a dibynadwy. 

Dangosir y wybodaeth o’n gorsaf dywydd di-wifr ar ein gwefan er mwyn i ddisgyblion ddod o hyd i’r wybodaeth a dadansoddi’r data  trwy gynhyrchu graffiau a thaenlenni yn y dosbarth. 

Bydd y disgyblion yn gallu gwylio newidiadau’r tywydd gartref neu yn yr ysgol a nodi,cymharu a chyferbynnu, a dod i gasgliadau trwy gyfeirio at y data.