Penboyr School
Ysgol Penboyr

Dyfal Donc Mathamateg

Math

Rhifedd Dal i Fyny

Screen Shot 2012 05 28 At 112709 PM 

Math

 

Ymyrraeth un i un sydd wedi’i strwythuro ar gyfer dysgwyr y Cyfnod Sylfaen sy’n cael trafferthion gyda rhifedd yw Rhifedd Dal i Fyny. Mae’n canolbwyntio ar elfennau craidd rhifedd. Mae’n cael ei gyflwyno mewn sesiwn 15 munud o hyd, ddwywaith yr wythnos. Mae’n targedu anghenion dysgwyr unigol.