Penboyr School
Ysgol Penboyr

Ditectif Meddwl

Wally And Molly

Wally and Molly 

 

 

Detectifs Meddwl

 

Dina

Dina 

Rhaglen hyfforddi i blant i’w defnyddio gan athrawon a chynghorwyr yn yr ystafell ddosbarth.  Defnyddir cryno ddisgiau, pypedau, gemau a llyfrau i ddysgu sgiliau cyfeillgarwch, emosiynau, datrys problemau a rheoli tymer.