Penboyr School
Ysgol Penboyr

Cwricwlwm Cornerstones

23A9fe8a6f3194245864bf542d35dfa0 400X400

Screen Shot 2014 10 13 At 84455 PM

Cwricwlwm Cornerstones 

Screen Shot 2014 10 13 At 84554 PM
Mae Ysgol Penboyr wedi bod yn dilyn Cwricwlwm Cornerstones ers mis Medi 2013.

 

Mae Cwricwlwm Cornerstones yn gweithio law yn llaw â Cwricwlwm Cenedlaethol Cymru. Mae’n ddull newydd a chyffrous o ddysgu ac mae’n cynnig cwricwlwm bywiog a chreadigol yn seiliedig ar themâu â phlant yn ganolog iddo. Mae’n cynnwys llawer o brosiectau dysgu diddorol, llawn dychymyg ac mae’n cynnig oriau o ddeunyddiau trawsgwricwlaidd sy’n addas i anghenion deallusol a phersonol y disgyblion.

Mae’r Cwricwlwm yn meithrin amgylchedd yn yr ystafell ddosbarth sy’n galluogi plant i ddysgu mewn ffordd sy’n eu hysgogi nhw ac sy’n ennyn eu diddordeb. Mae’n ysbrydoli plant i ymestyn eu gorwelion ac ehangu eu gwybodaeth ac mae’n deffro eu dychymyg a chynyddu eu dealltwriaeth gan sicrhau hefyd fod dysgu yn hwyl ac yn broses greadigol.

Mae mwy na 70 o brosiectau dysgu dychmygus yn rhan o Cwricwlwm Cornerstones. Mae pob prosiect wedi’i rannu’n adrannau, sy’n galluogi’r plant i ddatblygu drwy bedwar cam o ddysgu: 


Ymddiddori,  Datblygu, Arloesi, Mynegi 

Mae’r camau hyn yn sylfaen ar gyfer datblygu darpariaeth ragorol, sy’n ysgogi’r disgyblion.

 

Screen Shot 2014 10 13 At 102733 PM  23A9fe8a6f3194245864bf542d35dfa0 400X400 Screen Shot 2014 10 13 At 102858 PM