Penboyr School
Ysgol Penboyr

CHATT

CHATT

Mae CHATT yn rhaglen ymyrraeth sy’n cael ei werthredu ar y cyd gyda’r awdurdod Addysg Lleol a’r Bwrdd Iechyd Lleol. Trwy asisiad enffurfiol ffurfuwyd grwpaiu targed I ddatblygu sgiliau iaith a lleferdd. Wrth ddebyn cymorth mewn grwpiau bychain sicrheuwyd sylfaen iaith cadarn sy’n paratoi’r plant tuag at ddatblygiad llythrennedd.