Penboyr School
Ysgol Penboyr

Cefnogi Elusennau

Fel ysgol eglwys mae gennym ni ethos gref o ystyried eraill, yn arbennig y rhai hynny sy’n llai ffodus na ni, - yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Rydyn ni’n hyrwyddo diwylliant o helpu ac annog ein disgyblion i fod yn ymwybodol o’r anghenion trwy gefnogi nifer o elusennau mewn gweithgareddau codi arian yn ystod y flwyddyn. Rydyn ni’n cefnogi ymgyrchoedd cenedlaethol fel Plant mewn Angen, Comic Relief, Masnach Deg a thrychinebau naturiol fel Nepal, hadau i Affrica, Operation Christmas Child ac hefyd yn dangos ein diddordeb mewn elusennau lleol fel Plant Dewi a’r Ambiwlans Awyr.

Yn Ysgol Penboyr rydyn ni’n teimlo y gall ein cyfraniad bach helpu i wneud gwahaniaeth i eraill ac rydym yn falch ein bod yn ymdrechu i godi arian i’r achosion teilwng hyn.

 

Screen Shot 2015 08 23 At 220555 Screen Shot 2015 08 23 At 230822 Screen Shot 2015 08 23 At 230930
Screen Shot 2015 08 23 At 231039  Screen Shot 2015 08 23 At 224411  Screen Shot 2015 08 23 At 231054
Screen Shot 2015 08 23 At 230757 Screen Shot 2015 08 23 At 230848
Screen Shot 2015 08 23 At 231010 Screen Shot 2015 08 23 At 220923