Front Of School front front with flowers front gates Plaque School Grounds Looking At Back Of School Infants Beca Mural Reading Seat Tllew Jones Mosaic Climbing Wall (1) School Grounds (1) School Grounds (2) Bondo Wooden Climbing Frame Wooden Climbing Frame 1 Tiled Seat In Our Wild Wood School Grounds 1 School Grounds 2 Bug Hotel (1) Our Dragon Ardal Weddio Computer Suite Library

Penboyr School
Ysgol Penboyr

Croeso i Ysgol Penboyr

'Yn un teulu dysgwn gyda'n gilydd'

 

Croeso i wefan Ysgol Penboyr sy’n rhoi cipolwg ar fywyd ein hysgol. 

Mae Ysgol Penboyr yn Ysgol yr Eglwys yng Nghymru wedi ei lleoli ym mhentref Felindre ac mae’n rhan bwysig o’r gymuned.  

Yn Ysgol Penboyr rydyn ni’n anelu at gynnig amgylchedd dysgu lle anogir pob plentyn i ddatblygu eu personoliaethau yn unol ag egwyddorion Cristnogol. Wrth baratoi disgyblion ar gyfer byd oedolion, ein nod yw rhoi cyfle i bob plentyn ddatblygu eu sgiliau deallusol, corfforol, personol, emosiynol a chymdeithasol yn llawn.

Mae Ysgol Penboyr yn ysgol hapus ac mae pob plentyn yn cael ei werthfawrogi a’i barchu. Rydyn ni’n falch o’r amgylchedd gofalgar a’r amrediad eang o brofiadau dysgu a ddarperir i’n disgyblion i gyd er mwyn iddyn nhw ddatblygu’n oedolion cyfrifol sy’n parchu ei gilydd, eu treftadaeth a’u hamgylchedd. 

Diolch am ymweld â’n gwefan a gobeithio ichi gael yr holl wybodaeth sydd ei angen arnoch am ein hysgol. Cliciwch ar y testun priodol o’r fwydlen ar ochr chwith y dudalen i lywio o gwmpas y safle.

 

ADRODDIADAU AROLYGIAD 2015

Please click to open

t

Adroddiad Arolwg Eglwys

File size: 380 KB (Word File)

 

Please click to open

 

         Pennaeth : - Dr Carol James
                 
Accredited Logo Ictmark   Eco Schools260 Tcm4 671388   Healthy 20Schools 20Transparent   QM4 Logo   British Council Logo

 

ICT Vision English  

 

 

Digwyddiadau

Gwefannau Perthnasol